X射线管: 本表所有型号X射线管操作程序已嵌入PTCon控制器,使用时可选择对应管型。

维修保养计划:质保期内,每年为需方提供1次免费的射线管、高压电缆、高压发生器保养服务。

包装:包装运输严格依照国家标准,采用合格包装物,并充分考虑缓冲措施,对设备进行精心包装及发运。

质量保证期:12个月

设备交货期:一般为3个月,(根据进口元器件情况及合同排产情况而定,有现货的除外)

管型

电压

功率

焦点

EN12543

靶角

辐射角

冷却

介质

冷却

流量

滤过

重量

插座

MXR-75/30

75kV

1000W

5.5mm

30°

40°x40°

4l/min

0.8mmBe

2.1kg

CA11

MXR-75HP/20

75kV

1000W

1.0mm

20°

40°x40°

4l/min

0.8mmBe

2.1kg

CA11

MXR-101

100kV

1000W

5.5mm

30°

40°

4l/min

0.8mmBe

3.5kg

R10

THX 100/1055

100kV

900W

3000W

1.0mm

5.5mm

21°

40°

5l/min

1mmBe

6.5kg

R10

THX 100/1030

100kV

900W

2500W

1.0mm

3.0mm

21°

40°

5l/min

1mmBe

6.5kg

R24

THX 100/0510

100kV

450W

900W

0.5mm

1.0mm

21°

40°

5l/min

1mmBe

6.5kg

R24

MXR-160HP/FB

160kV

1000W

1.0mm

20°

60°x25°

4l/min

0.8mmBe

8kg

R24

MXR-160HP/11

160kV

800W

1800W

0.4mm

1.0mm

11°

40°x30°

4l/min

0.8mmBe

8kg

R24

MXR-160HP/20

160kV

1000W

1000W

1.0mm

1.0mm

20°

40°

4l/min

0.8mmBe

8kg

R24

MXR-160/20

160kV

640W

640W

1.0mm

1.0mm

20°

40°

4l/min

0.8mmBe

8kg

R24

MXR-160/21

160kV

640W

1600W

1.0mm

3.0mm

20°

40°

4l/min

0.8mmBe

8kg

R24

MXR-160/22

160kV

640W

3000W

1.0mm

5.5mm

20°

40°

4l/min

0.8mmBe

8kg

R24

MXR-161

160kV

1000W

5.5mm

30°

40°

4l/min

0.8mmBe

8kg

R10

MXR-160C

160kV

1000W

I=0.4mm

W=1.0mm

22°

360x40°

5l/min


8kg

R24

MXR-165

160kV

6000W

5.5mm

30°

45°

30

5l/min

4mmBe

9.4kg

R24

THX 160/G

160kV

4000W

5.5x8.5mm

30°

40°

5l/min

1mmBe

6.5kg

R24

THX 160/1055

160kV

900W

4000W

1.0mm

5.5mm

21°

40°

5l/min

1mmBe

6.5kg

R24

THX 160/1030

160kV

900W

2500W

1.0mm

3.0mm

21°

40°

5l/min

1mmBe

6.5kg

R24

THX 160/1010

160kV

900W

900W

1.0mm

1.0mm

21°

40°

5l/min

1mmBe

6.5kg

R24

THX 160/0510

160kV

450W

900W

0.5mm

1.0mm

21°

40°

5l/min

1mmBe

6.5kg

R24

MXR-225HP/11

225kV

800W

1800W

0.4mm

1.0mm

11°

40x30°

4l/min

0.8mmBe

11kg

R24

MXR-225/21

225kV

640W

1600W

1.0mm

3.0mm

20°

40°

4l/min

0.8mmBe

11kg

R24

MXR-225/22

225kV

640W

3000W

1.0mm

5.5mm

20°

40°

4l/min

0.8mmBe

11kg

R24

 

管型

电压

功率

焦点

EN12543

靶角

辐射角

冷却

介质

冷却

流量

滤过

重量

插座

MXR-226

225kV

3000W

7.5mm

30°

40°

4l/min

0.8mmBe

11kg

R10

THX 225/WA

225kV

4000W

5.5mm

21°

90X15°

5l/min

1mmCu

12kg

R24

THX 225/G

225kV

4000W

5.5x8.5mm

30°

40°

5l/min

1mmBe

12kg

R24

THX 225/1055

225kV

900W

4000W

1.0mm

5.5mm

21°

40°

5l/min

1mmBe

12kg

R24

THX 225/1030

225kV

900W

2500W

1.0mm

3.0mm

21°

40°

5l/min

1mmBe

12kg

R24

THX-225/0510

225kV

450W

900W

0.5mm

1.0mm

21°

40°

5l/min

1mmBe

12kg

R24

MXR-320/23

320kV

640W

1600W

1.9mm

3.6mm

20°

40°

14l/min

3mmBe

40kg

R24

MXR-320/26

320kV

1500W

4200W

3.0mm

5.5mm

20°

40°

14l/min

3mmBe

40kg

R24

MXR-320HP/11

320kV

800W

1800W

0.4mm

1.0mm

11°

40x30°

14l/min

3mmBe

40kg

R24

MXR-321

320kV

4000W

8mm

30°

40°

14l/min

3mmBe

40kg

R24

MXR-322

320kV

3200W

4.5mm

20°

80x8°

14l/min


40kg

R24

MXR-421/26

420kV

 900W

4500W

2.5mm

5.5mm

30°

40°

14l/min

5mmBe

95kg

R28

THX 420/1035

420kV

1500W

2250W

1.0mm

3.5mm

10°

40x30°

17l/min

7mmBe

110kg

R28

THX 420/2555

420kV

1500W

4500W

2.5mm

5.5mm

30°

40°

17l/min

7mmBe

110kg

R28

MXR-451/26

450kV

 900W

4500W

2.5mm

5.5mm

30°

40°

14l/min

5mmBe

95kg

R28

MXR-451HP/11

450kV

 700W

1500W

0.4mm

1.0mm

11°

40x30°

14l/min

5mmBe

95kg

R28

MXR-452

450kV

 900W

4500W

2.5mm

5.5mm

30°

90x20°

14l/min

5mmBe

95kg

R28

THX-450/1035

450kV

1000W

2250W

1.0mm

3.5mm

1

40x30°

17l/min

7mmBe

110kg

R28

THX-450/2555

450kV

1500W

4500W

2.5mm

5.5mm

3

40°

17l/min

7mmBe

110kg

R28


上一条: D-U型 X射线数字成像检测系统

下一条: Xray